Alg. voorwaarden

Lidmaatschap DGA Network Zuid:

 1. Om voor het DGA Network Zuid in aanmerking te komen dient u DGA (directeur groot aandeelhouder) te zijn.

 2. Het lidmaatschap is persoonsgebonden.

 3. Een lid van het DGA Network Zuid kan aan alle bijeenkomsten en activiteiten deelnemen, maar dient zich vooraf (per bijeenkomst) aan te melden, bij voorkeur via de mail.

 4. Per bijeenkomst is een introducé welkom, tenzij anders vermeld en mits hij/zij potentieel lid is. Wordt de geïntroduceerde lid, dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Wordt de introducé geen lid, dan wordt er voor de volgende bijeenkomst € 100,- per introducé, ex. BTW in rekening gebracht. (tenzij anders aangegeven).

 5. De jaarlijkse bijdragen voor het DGA Network Zuid lidmaatschap bedraagt in 2017:

  - voor een 1e bedrijfslid* € 1000,- ex. BTW
  - voor een 2e bedrijfslid* € 750,- ex. BTW
  - voor een 3e en een 4e bedrijfslid* € 500,- ex. BTW

  *Deze bedrijfsleden zijn wederom directeur groot aandeelhouder of worden dit in de nabije toekomst. Zij voldoen aan de andere criteria voor het DGA Network Zuid lidmaatschap. Voor jong DGA leden geldt dat zij de intentie hebben binnen vijf jaar een deel van de aandelen over te nemen en dat zij daarnaast voldoen aan de andere criteria voor het DGA Network Zuid lidmaatschap. Het bestuur van DGA Network Zuid behoudt zich het recht om op deze regels een uitzondering te maken.

 6. Het tarief van het lidmaatschap van één jaar gaat in op de factuurdatum. Het lidmaatschap kan op ieder moment, mits schriftelijk, opgezegd worden. Een opzegging gaat altijd in per einde factuurdatum. Indien niet één maand voor de factuurdatum wordt opgezegd, continueert het lidmaatschap telkens met een jaar.