DGA Leden werken samen aan de Maas

Meander Grondverwerving en Advies en van de Wetering werken samen aan het eerste private project 'dijkversterking in combinatie met natuurontwikkeling en waterberging in Nederland' in opdracht van Rijkswaterstaat, Provincie noord- Brabant, Natuurmonumenten, Gemeente Oss, Gemeente Wijchen en Waterschap Aa en Maas. De naam van het project is heel toepasselijk 'Meanderende Maas' van ons lid Harrie van Vugt en Hans van de Wetering is de opdrachtnemer. Maak er samen een mooi succesverhaal van heren.

Foto’s: De openingshandelingen van 7 april met de eerste schop in de grond gevolgd door een vraaggesprek in het Dijkcafe te Demen. Aanwezig waren bestuurders, aannemers en eind afnemers van bv de keramische industrie (klein).